چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ - ۱۷:۳۰

سالن هگمتانه

سمینار ژن، سلول و بافت (روز اول)

سمینار ژن، سلول و بافت توسط مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان و همزمان با سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایو برگزار می‌شود این سمینار دارای امتیاز بازآموزی است

دکتر امیرعلی حمیدیه
دبیر پنل: دکتر امیرعلی حمیدیه
دکتر حجت اله عباس زاده
عضو پنل: دکتر حجت اله عباس زاده
دکتر مسعود وثوق
عضو پنل: دکتر مسعود وثوق
دکتر محمودرضا اشرفی
عضو پنل: دکتر محمودرضا اشرفی
دکتر مریم بهفر
عضو پنل: دکتر مریم بهفر
دکتر نفیسه اسمعیل
عضو پنل: دکتر نفیسه اسمعیل
دکتر محمدرضا عباس زادگان
عضو پنل: دکتر محمدرضا عباس زادگان
دکتر مصطفی ده مرده‌ئی
عضو پنل: دکتر مصطفی ده مرده‌ئی
دکتر عبدالمحمد کجباف‌زاده
عضو پنل: دکتر عبدالمحمد کجباف‌زاده
دکتر معصومه مجیدی ذوالبین
عضو پنل: دکتر معصومه مجیدی ذوالبین
سمینار ژن، سلول و بافت (روز اول)