پنجشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۳۰ - ۱۷:۳۰

سالن اصلی همایش

برنامه‌ریزی توسعه صنعت پلاسما

صنعت پلاسما در دنیا یک صنعت پیشرفته است و در صورت رونق این صنعت در کشور و با حمایت‌های لازم می‌توان علاوه بر درمان بیماران به یک منبع مناسب ورود ارز دست یافت. در این پنل شرایط لازم برای توسعه صنعت پلاسما مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

دکتر نریمان صدری
دبیر پنل: دکتر نریمان صدری
دکتر حسن ابوالقاسمی
عضو پنل: دکتر حسن ابوالقاسمی
دکتر عبدالمجید چراغعلی
عضو پنل: دکتر عبدالمجید چراغعلی
دکتر مصطفی جمالی
عضو پنل: دکتر مصطفی جمالی
دکتر محمدرضا عابدی
عضو پنل: دکتر محمدرضا عابدی
دکتر ناصر ریاحی
عضو پنل: دکتر ناصر ریاحی
دکتر بردیا فرزام فر
عضو پنل: دکتر بردیا فرزام فر
برنامه‌ریزی توسعه صنعت پلاسما