پنجشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ - ۱۵:۰۰

سالن اصلی

سرمایه‌گذاری در حوزه بیوتکنولوژی

امروزه زیست‌فناوری و زیرشاخه‌های آن (تجهیزات، محیط زیست، پزشکی و ...) از جمله فناوری‌های حائز اهمیت و تاثیر گذار در رشد علمی و اقتصادی کشورها است، همین امر وجود نهادهای حامی و تشکُل‌های کاردان و متخصص را برای تامین بستر مناسب و مهمتر از همه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف این فناوری را ضروری می‌سازد. در این پنل در خصوص اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه زیست فناوری بحث و بررسی می‌شود.

دکتر پیام دین‌دوست
دبیر پنل: دکتر پیام دین‌دوست
دکتر فریدون مهبودی
عضو پنل: دکتر فریدون مهبودی
دکتر اکبر محمدلو
عضو پنل: دکتر اکبر محمدلو
دکتر شهریار امیدوار
عضو پنل: دکتر شهریار امیدوار
دکتر محمدحسین رضویان
عضو پنل: دکتر محمدحسین رضویان
سرمایه‌گذاری در حوزه بیوتکنولوژی