پنجشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰

سالن رازی

نگاه نوین بیوتکنولوژی در صنعت دام

پژوهش‌های بیوتکنولوژی دامی با هدف سازمان‌دهی و انجام تحقیقات بیوتکنولوژی مرتبط با علوم دامی به‌منظور افزایش و بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی مورد نیاز کشور انجام میپذیرد. ماهیت این بخش به گونه ای است که با نهادهای مختلفی در حوزه‌های متفاوت در ارتباط است در این پنل نگاهی نوین به نقش بیوتکنولوژی در علوم دامی خواهیم داشت.

دکتر عباس جمالی
دبیر پنل: دکتر عباس جمالی
دکتر سید سینا دریتیم
عضو پنل: دکتر سید سینا دریتیم
مهندس سجاد پزشکی
عضو پنل: مهندس سجاد پزشکی
دکتر مریم تاج آبادی
عضو پنل: دکتر مریم تاج آبادی
دکتر عباسعلی احمدیان
عضو پنل: دکتر عباسعلی احمدیان
نگاه نوین بیوتکنولوژی در صنعت دام