پنجشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۳۰ - ۱۲:۰۰

سالن اصلی همایش

دستاوردها و چالش‌های محصولات پزشکی بازشناختی

در این پنل آخرین تازه‌های سلول درمانی و نقش سلول‌های بنیادی در دانش پزشکی بحث و بررسی می‌شود.

دکتر امیرعلی حمیدیهسلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی
سخنران کلیدی: دکتر امیرعلی حمیدیه
دکتر حمیدیه رئیس مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان در این سخنرانی در خصوص نقش و اهمیت سلول‌های بنیادی در ترمیم و بازسازی بافت ها سخن خواهند گفت
دکتر انسیه حاجی زاده
دبیر پنل: دکتر انسیه حاجی زاده
دکتر مسعود سلیمانی
عضو پنل: دکتر مسعود سلیمانی
دکتر فاطمه رهبری زاده
عضو پنل: دکتر فاطمه رهبری زاده
دکتر حامد دائمی
عضو پنل: دکتر حامد دائمی
دکتر امیرعلی حمیدیه
عضو پنل: دکتر امیرعلی حمیدیه
دکتر مهدی سجودی
عضو پنل: دکتر مهدی سجودی
دستاوردها و چالش‌های محصولات پزشکی بازشناختی