چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰

سالن اصلی همایش

رگولاتوری داروهای بیوتک

در این پنل نقش نهادهای ناظر و رگولاتورها در توسعه صنعت بایوتک بحث و بررسی می‌شود.

دکتر حسین بهاروندرگولاتوری و تازه های علمی صنعت بیوتک
سخنران کلیدی: دکتر حسین بهاروند
در این سخنرانی کلیدی دکتر بهاروند رئیس پژوهشگاه سلول‌های بنیادی پژوهشگاه رویان در خصوص هماهنگی بین رگولاتوری و تازه‌های علمی دانش بیوتک سخنرانی خواهند داشت.
دکتر هاله حامدی‌فر
دبیر پنل: دکتر هاله حامدی‌فر
دکتر جلال غفارزاده
عضو پنل: دکتر جلال غفارزاده
دکتر محمد مهدی مجاهدیان
عضو پنل: دکتر محمد مهدی مجاهدیان
دکتر سعیدرضا پاکزاد
عضو پنل: دکتر سعیدرضا پاکزاد
دکتر بهروز حاجیان طهرانی
عضو پنل: دکتر بهروز حاجیان طهرانی
دکتر خشایار روشن ضمیر
عضو پنل: دکتر خشایار روشن ضمیر
دکتر محمدرضا عابدی
عضو پنل: دکتر محمدرضا عابدی
رگولاتوری داروهای بیوتک