جمعه، ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۰ - ۱۳:۳۰

سالن اصلی همایش

بازاریابی، بایدها و نبایدها

یکی از مواردی که به‌نحو بارزی بر روی رفتار مصرف‌کننده و چگونگی انتخاب او اثر می‌گذارد، بحث الزامات و بایدها و نبایدهای بازاریابی است. این مسأله در خصوص تولیدات دارویی و بهداشتی اهمیت دو چندانی دارد؛ زیرا تبلیغات این تولیدات مستقیماً با سلامت مصرف‌کنندگان در ارتباط است. در این پنل ضرورت‌های توجه به مسایل اخلاقی در تبلیغات و بازاریابی محصولات دارویی بررسی می‌شود.

دکتر حمید رضا نمازیاخلاق در بازاریابی
سخنران کلیدی: دکتر حمید رضا نمازی
اخلاق کسب‌وکار یکی از پرچالش‌ترین موضوعات در تاریخ است. سؤال مهمی در مورد بسیاری از شیوه‌های کسب‌وکار مطرح است: روش اخلاقی برای فروش یک جنس، کالا یا خدمت چیست؟
دکتر هوشمند ایلکا
دبیر پنل: دکتر هوشمند ایلکا
دکتر محمد عبده زاده
عضو پنل: دکتر محمد عبده زاده
دکتر محمد هورمند
عضو پنل: دکتر محمد هورمند
دکتر شهرام شینی
عضو پنل: دکتر شهرام شینی
دکتر حمیدرضا جعفری
عضو پنل: دکتر حمیدرضا جعفری
بازاریابی، بایدها و نبایدها