چهارشنبه، ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰

سالن اصلی همایش

مطالعات بالینی و داروهای بیولوژیک

آزمایشات بالینی، مطالعات تحقیقاتی هستند که بر روی افراد انجام می‌شوند و با هدف ارزیابی یک مداخله پزشکی، جراحی یا رفتاری انجام می‌شوند. این ازمایش ها روش اولیه ای هستند که محققان متوجه می شوند آیا یک درمان جدید، مانند یک دارو یا رژیم غذایی جدید یا دستگاه پزشکی در افراد ایمن و مؤثر است یا خیر. آزمایش‌های بالینی، راه‌هایی را برای تشخیص زودهنگام بیماری، گاهی حتی قبل از بروز علائم، امتحان می‌کنند در این پنل نقش بیوتکنولوژی در توسعه بالینی و مطالعات بالینی داروهای بیولوژیک بحث و بررسی می‌شود.

دکتر رامین حشمت
دبیر پنل: دکتر رامین حشمت
دکتر مهدی وجدانیان
عضو پنل: دکتر مهدی وجدانیان
دکتر ندا کاظمی نیا
عضو پنل: دکتر ندا کاظمی نیا
دکتر شهیده امینی
عضو پنل: دکتر شهیده امینی
دکتر پونه سالاری شریف
عضو پنل: دکتر پونه سالاری شریف
مطالعات بالینی و داروهای بیولوژیک