اطلاعیه
سمینار ژن، سلول و بافت با ۱۵ امتیاز بازآموزی
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
سمینار ژن، سلول و بافت با 15 امتیاز بازآموزی

به گزارش ستاد خبری سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایو سمینار ژن، سلول و بافت همزمان با سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایو توسط پژوهشکده ژن، سلول و بافت مرکز تحقیقات ژن و سلول درمانی کودکان برگزار می‌شود. این سمینار که دبیر علمی آن دکتر امیرعلی حمیدیه استاد خون و سرطان شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران است ۱۵ امتیاز بازآموزی برای گروه‌های هدف داروساز، متخصصان ژنتیک، بیوتکنولوژی پزشکی، خون و سرطان و هماتولوژی خواهد داشت. و سایر گروه‌ها از جمله متخصصان غدد و متابولیسم، پزشکان عمومی و رماتولوژی نیز از گروه‌های هدف این سمینار هستند