اطلاعیه
تور بازدید از شرکت پرسیس‌ژن دومین پیش رویداد سومین کنگره ایران بایو
۶ خرداد ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
تور بازدید از شرکت پرسیس‌ژن دومین پیش رویداد سومین کنگره ایران بایو

به گزارش ستاد خبری سومین کنگره و نمایشگاه گروهی از دانشجویان بیوتکنولوژی، مهندسی بافت و داروسازی در قالب تور بازدید به عنوان دومین پیش رویداد کنگره و نمایشگاه ایران بایو روز هشتم خردادماه از ساعت ۱۵ الی ۱۷ از شرکت پرسیس‌ژن بازدید خواهند داشت. این تور با هدف آشنایی با صنعت و با مساعدت دکتر کارآگاه، مدیریت مجموعه پرسیس برای دانشجویان برنامه ریزی شده است و دانشجویان در این بازدید ضمن آشنایی با این شرکت پیشرو در زمینه تحقیق و توسعه محصولات بیوسیمیلار و شتابدهنده دارویی از سایت تولید این شرکت نیز بازدید خواهند داشت و از فرصت‌های کاری که در این مجموعه میتوانند داشته باشند آگاه می‌شوند.