اطلاعیه
پنل بازاریابی، باید و نبایدها با نگاهی به اصول اخلاقی در بازاریابی برپا می‌شود
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
پنل بازاریابی، باید و نبایدها با نگاهی به اصول اخلاقی در بازاریابی برپا می‌شود

به گزارش ستاد خبری کنگره ایران بایو و به نقل از دکتر هوشمند ایلکا گرداننده پنل بازاریابی ، بایدها و نبایدها با محوریت اخلاق بازاریابی در این پنل مباحث متنوعی چون اصول بازاریابی دارویی در کشورهای پیشرفته، قوانین و اخلاق بازاریابی و وضعیت بازاریابی دارویی در ایران و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای پیشرو مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و️ صاحبان صنایع دارویی، واحدهای بازاریابی دارو،‌ واردکنندگان دارو،‌سازمان‌های نظارتی و سندیکاها و دانشجویان مخاطب این پنل هستند. این پنل روز ۱۹ خردادماه ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰ به عنوان یکی از پنل‌های نه‌گانه ایران بایو در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود. دکتر محمد عبده‌زاده رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، دکتر محمد هورمند عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر شهرام شینی مشاور بازاریابی و مارکتینگ در حوزه سلامت و دکتر حمیدرضا جعفری مدیر عامل گروه روما از اعضای این پنل هستند. گرداننده این پنل دکتر هوشمند ایلکا نائب رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مدیرعامل شرکت زیست دارو دانش خواهد بود.