اطلاعیه
سخنرانی دکتر سلطانی‌نژاد با عنوان کریسپر در ژن‌درمانی
۲ خرداد ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
سخنرانی دکتر سلطانی‌نژاد با عنوان کریسپر در ژن‌درمانی

دکتر حسین سلطانی‌نژاد دکترای نانوبیوتکنولوژی و مدیر فناوری و تجاری سازی ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی یکی از سخنرانانی‌های کلیدی سمینار ژن، سلول و بافت است که همزمان با سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایو و در روز ۱۷ خردادماه ساعت ۱۱:۳۰ سخنرانی با عنوان کریسپر در ژن‌درمانی ارائه خواهند داد.