گزارش
جلسه کمیته علمی کنگره ایران بایو با حضور دبیران پنل‌ها برگزار شد
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
جلسه کمیته علمی کنگره ایران بایو با حضور دبیران پنل‌ها برگزار شد

به گزارش ستاد خبری سومین کنگره ایران بایو، جلسه کمیته علمی سومین کنگره محصولات بیوتکنولوژی و صنایع وابسته با هدف بررسی پنل‌های موضوعی با حضور دبیران پنل‌ها روز سه شنبه ۱۲ اردیبهشت ماه برگزار شد. دکتر عبدالهی اصل رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران و گرداننده پنل سیاست‌گذاری نظام سلامت و صنعت بیوتک، دکتر حسین امیرعضدی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران، دکتر رامین حشت استاد اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران و گرداننده پنل بیوتکنولوژی بالینی، دکتر امیرعلی حمیدیه فوق تخصص خون و سرطان و پیوند سلول های بنیادی خونساز کودکان و دبیر علمی سمینار ژن، سلول و بافت، دکتر انسیه حاجی زاده دکترای بیوتکنولوژی پزشکی، دانشیار پژوهشگاه رویان و گرداننده پنل دستاوردها و چالش‌های محصولات پزشکی بازساختی، دکتر زهرا قاسمی دستیار تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو دانشگاه شهید بهشتی و از اعضای پنل برنامه ریزی توسعه صنعت پلاسما و دکتر عباس جمالی دکترای ویروس شناسی پزشکی و گرداننده پنل نگاه نوین بیوتکنولوژی در صنعت دام از حاضرین این نشست بودند که در خصوص آخرین وضعیت پنل‌های کنگره و دعوت از برترین استادان هر حوزه به پنل‌ها بحث و بررسی کردند. سومین کنگره و نمایشگاه محصولات بیوتکنولوژی و صنایع وابسته (۱۷ تا ۱۹ خردادماه ۱۴۰۲) برگزار می‌شود.