اطلاعیه
مشارکت بیش از ۸۰ انجمن علمی و دانشجویی در کنگره ایران بایو
۲ خرداد ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
مشارکت بیش از 80 انجمن علمی و دانشجویی در کنگره ایران بایو

در این دوره از کنگره و نمایشگاه ایران بایو بیش از ۸۰ انجمن علمی، مرکز تحقیقاتی و دانشجویی به عنوان همراه رسانه‌ای این رویداد حضور خواهند داشت و بسیاری از انجمن‌های حوزه زیست پزشکی، دارویی و علوم آزمایشگاهی برنامه‌های خود را برای حضور پر رنگ در این دوره اعلام کرده‌اند. کنگره و نمایشگاه ایران بایو که از آن به عنوان رویداد نسل چهارم و رخدادی برای ارتباط صنعت و دانشگاه یاد ‌می شود همواره همراهی انجمن‌های مختلف علوم پزشکی و زیستی را به همراه داشته است ولی حجم مشارکت انجمن‌ها در این دوره از رویداد افزایش چشم‌گیری داشته است.