اطلاعیهگزارش
دستگاه های متولی حمایت، وظیفه خود را انجام نمی‌دهند
۵ تیر ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
دستگاه های متولی حمایت، وظیفه خود را انجام نمی‌دهند

دکتر سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در سومین کنگره ایران بایو عنوان کرد: حمایت از تولید در صنایع دارویی لازم است اما فقط سازمان دارو متولی حمایت از این حوزه نیست. بسیاری از دستگاه های متولی حمایت از تولید، خارج از مجموعه وزارت بهداشت است که متاسفانه به وظایف خود عمل نمی‌کنند. در حوزه ارزی، بیش از ۷۰ درصد اعتبارات ارزی درخواستی ما به مقصد حواله نشده است. تسهیل فرآیندها در حوزه مجوزها مهمترین نقش سازمان در حمایت از تولید است اما سازمان غذا و دارو مجبور شده در حوزه‌هایی مانند تامین نقدینگی و ارز که جزو وظایف آن نیست، ورود کند. به دلیل ضعف سیستم بیمه، ما مجبوریم بر سر قیمت با شرکت‌های تولیدکننده مذاکره کنیم در حال که اگر بیمه‌ها به مسئولیت های خود درست عمل می‌کردند دستمان برای قیمت‌گذاری مناسب محصولات دارویی بازتر بود.