گزارشاطلاعیه
ارایه (CAR T-cell) و روش درمان سرطان توسط دکتر رهبری زاده
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
ارایه (CAR T-cell) و روش درمان سرطان توسط دکتر رهبری زاده

دکتر فاطمه رهبری زاده استاد بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس تهران و ریاست مرکز تحقیقات زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس یکی از سخنرانانی‌های کلیدی سمینار ژن، سلول و بافت است که همزمان با سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایو و در روز ۱۸ خردادماه ساعت ۱۵ سخنرانی با عنوان (CAR T-cell) و روش درمان سرطان ارائه خواهند داد.