اطلاعیهگزارش
تور بازدید از شرکت آریوژن فارمد پیش رویداد سومین کنگره ایران بایو
۱ خرداد ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
تور بازدید از شرکت آریوژن فارمد پیش رویداد سومین کنگره ایران بایو

به گزارش ستاد خبری سومین کنگره و نمایشگاه گروهی از دانشجویان بیوتکنولوژی، مهندسی بافت و داروسازی در قالب تور بازدید به عنوان پیش رویداد کنگره و نمایشگاه ایران بایو روز دوم خردادماه از ساعت ۹ الی ۱۲ از شرکت آریوژن فارمد بازدید خواهند داشت. این تور با هدف آشنایی با صنعت و با مساعدت مدیریت مجموعه آریوژن فارمد برای دانشجویان برنامه ریزی شده است و دانشجویان در این بازدید سه ساعته ضمن آشنایی با این شرکت پیشرو در زمینه تولید محصولات بیوسیمیلار از سایت تولید این شرکت نیز بازدید خواهند داشت.