گزارشاطلاعیه
دکتر حمید ربیعی در کنگره ایران بایو از هوش مصنوعی در پزشکی بازساختی می‌گوید
۱ خرداد ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
دکتر حمید ربیعی در کنگره ایران بایو از هوش مصنوعی در پزشکی بازساختی می‌گوید

دکتر حمید ربیعی استاد علوم کامپیوتر و متخصص هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف یکی از سخنرانانی‌های کلیدی سمینار ژن، سلول و بافت است که همزمان با سومین کنگره و نمایشگاه ایران بایو و در روز ۱۷خردادماه ساعت ۱۱:۳۰ سخنرانی با عنوان کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی بازساختی ارائه خواهند داد.